סגל

נשיא הקרן: שי דורון

מנכלי"ת: ענת צור

יועצת משפטית:
ליסה אבנרי

מנהל הכספים: ינון עוז ארי

מנהלת מחלקת גיוס: נעמי ישועה

מנהלת פרויקטים ומנהלת תחום תרבות ואומנות: רות דיסקין

מנהל מדור ארה"ב: נעמי ישועה

מנהל מדור בריטניה :ניל גרינבאום

מנהלת מדור דוברי גרמנית: אירן פולק

מנהל מדור ארו-אסיה: אברהם שטילמאן

מנהל מדור דוברי ספרדית: נעמי ישועה

מנהלת מדור ישראל: עדית ברנט

מנהלת מדור קנדה: נעמי ישועה

מנהלת מדור איטליה: תמר מילוא

דוברת: ליאת רוזנר

מנהל תחום חינוך: אודי שפיגל

מנהלת תחום רווחה וקהילה: עדית דיין

מנהלת תחום מזרח-ירושלים: מירא מחפוז

מנהל מחלקת תכנון ובנוי: רועי זינגר

מנהלת כוח אדם: שגית אביטן