אָמץ שכונה

Adopt A Neighborhood Photo 3

 

אָמץ שכונה

הדרישה: ירושלים נהנית מאוכלוסייה רבגונית היוצרת פסיפס אנושי מרתק, אך גם מבחינה סוציו-אקונומית יש בעיר רבגוניות ומשפחות רבות המתמודדות עם עוני הולך וגדל ופערים הולכים ומתרחבים בין תושבי העיר הניכרים באיכות החינוך ובהזדמנויות הניתנות לדור הצעיר.

המענה:  "אמץ שכונה" הוא פרויקט שיזמה הקרן לירושלים במטרה לעודד העצמה קהילתית כך שתושבי השכונות החלשות יוכלו לקבוע את סדר היום הקהילתי שלהם ולעבוד ביחד כדי להשיג מטרות, לפתור בעיות משותפות וליזום שינוי מערכתי שיקדם את רווחת קהילתם.

אוכלוסיות היעד: פרויקט "אמץ שכונה" הושק לראשונה ביוני 2008 בשכונת קריית מנחם ומאז התרחב לשכונות חדשות. היום הוא מקיף גם את שכונת קריית היובל, גוננים ומרכז העיר-מורשה. ההשקעות מתרכזות בארבעה תחומים של פיתוח קהילתי: חינוך, תעסוקה, צעירים ובניית קהילה.

ההשפעה: "אמץ שכונה" מובילה לשינוי חיובי, ארוך טווח בשכונות ירושלים ועוזרת לעצב שכונות אטרקטיביות המציעות איכות חיים גבוהה לקהילות היעד. תכניות הפיתוח בשכונות הספציפיות כוללות:

קריית מנחם:

 • פרויקט מקפצה - שבירת מעגל העוני באמצעות חינוך והעשרה
 • מרכז רחל קרוון לפיתוח הילד
 • תכנית תעסוקתית אקוטק ומעבדת מחשבים קהילתית
 • גן קהילתי מאוטנר - מקום של שלווה בתוך אזור מצוקה

קריית היובל:

 • מכינת ירושלים: תכנית קהילתית קדם-צבאית
 • בונים קהילה - שיפוץ של דירות הרוסות ושטחים ציבוריים
 • פרויקט "תנופה בתעסוקה" וקידום תעסוקה לצעירים

גוננים:

 • קנגורו מרכז  למשפחה - מעון איכותי ושירותים להתפתחות הילד
 • קטמון הירוקה - הנחלת ערכים סביבתיים ועשייה בת-קיימא

מרכז העיר - מורשה:

 • מרכז להתפתחות הילד
 • בית קנדה - מרכז קושיצקי לצעירים וקומת קהילה של הקרן לידידות

גילה:  מתוכננת להיות השכונה הבאה שבה תפעל התכנית "אמץ שכונה".

שותפים: עיריית ירושלים

המימון הנדרש:  מיליון ש"ח לכל שכונה