קול קורא תרבות 2019 שאלות ותשובות נפוצות

Jf Logotype 50 Years

 

קול קורא תרבות 2019 - שאלות ותשובות נפוצות

 

1. שאלה: מתי יתקבלו התשובות לגבי בחירת הפרויקטים שיזכו במענק?

תשובה: תישלח הודעה רשמית לכל מציע במייל לאחר שיתקבלו ההחלטות. הליך זה עשוי להימשך מספר חודשים.

2. שאלה: בפירוט התקציב- האם על המציע להתייחס גם לסכומים שהוא מקדיש לפיתוח הפיזי של המרחב של הפרויקט או לתקציב אירועי התרבות בלבד?

תשובה: ניתן לכלול בתקציב כל עלות שקשורה לפרויקט עצמו.

3. שאלה: האם הבקשה צריכה להיות חתומה ע"י מורשי החתימה הרשמיים של המציע?

תשובה: כל ארגון קובע לעצמו מורשי חתימה מוסמכים, לגבי סוגים שונים של מסמכים. מי שצריך לחתום על ההצעה הינם מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע לסוג זה של מסמך (בקשה/הצעה).

4. שאלה:לגבי תקציב של הכנסות והוצאות צפויות, צורף לקול קורא קישור של טופס לדוגמה, אך לא ניתן למלאו – מה על המציע לעשות?

תשובה: התקציב שמופיע בטופס המקוון הינו דוגמה בלבד. על המציע להכין תקציב, המבוסס על הדוגמה, ולצרף את הקובץ לטופס. הקובץ יכול להיות קובץ וורד או קובץ אקסל.

5. שאלה: המציע קבל מימון מהקרן לירושלים בעבר, האם חייב לשלוח אישור ניהול תקין?

תשובה: כן.

6. שאלה: האם  ניתן להגיש בקשה באנגלית?

תשובה: כן.

7. שאלה: האם יש אפשרות להגיש בקשה עבור פרויקט שכבר התחיל ב-2018 או פרויקט אשר צפוי להימשך גם בשנת 2020?

תשובה: החלק של הפרויקט עבורו מוגשת ההצעה חייב להיות בשנת 2019 והתקציב המוגש חייב, גם הוא, להתייחס לשנת 2019.

8. שאלה: מתי מועד ההגשה של דו"חות הביצוע?

תשובה: מועד הגשת דו"חות הביצוע יפורט במכתב ההשתתפות שיקבל כל מציע שזוכה במענק.

9. שאלה: במידה והפרויקט הינו רב-שנתי, האם על המציע להראות כיצד יסתדר בלי תמיכה כספית מהקרן לירושלים בשנים הנוספות?

תשובה: במידה והפרויקט הינו רב-שנתי, יש לפרט את מקורות המימון לשנים הבאות, למעט מימון מהקרן לירושלים.

10. שאלה: האם יש אפשרות לעשות Share של הבקשה לתמיכה דרך גוגל דוק?

תשובה: לא.

11. שאלה: כתוב שגובה התמיכה נע בין 50,000 ₪ ל-120,000 ₪ אבל ניתן להגיש הצעות לשני פרויקטים. במידה ומתקבלים שני פרויקטים שונים, שהוגשו על ידי אותה עמותה, האם התקרה לתמיכה היא בגובה 120,000 ₪, או שניתן לקבל עד 120,000 ₪ לכל אחד משני הפרויקטים שהוגשו?

תשובה: מציע לא יזכה ביותר מ- 120,000 ₪ (סה"כ) בקול קורא של שנת 2019, גם אם הקרן תבחר ביותר מהצעה אחת שהגיש.   

12.  שאלה: האם הקול קורא מיועד לתאגידים רשומים בלבד והאם יש מסלול כלשהו בקרן ליזמים פרטיים ולבעלי רעיונות בתחום?

תשובה: הקול קורא מיועד לתאגידים רשומים ולא ליזמים פרטיים. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר.

13. שאלה: האם יש הקלות לגבי עמותה חדשה שאין לה עדיין אישור ניהול תקין?

תשובה: אישור ניהול תקין הוא תנאי הכרחי. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר.

14. שאלה: האם מדובר בתמיכה לפרויקטים בתחום תרבות שהכניסה אליהם היא חינם, או שגם פרויקטים שהכניסה אליהם בתשלום רשאים להיכלל בהצעה? כלומר, האם ניתן להגיש בקשה למענק, ושיתרת המימון תתקבל מתשלומי הקהל על הפעילות (מופעים/ סדנאות/ כיתות אמן)?

תשובה: אין חובה שהכניסה תהיה בחינם.

15. שאלה: האם קול קורא זה מיועד לאירועי תרבות ו/או אומנות של תלמידי בתי-ספר יסודיים או תיכוניים?

תשובה: לא.

16. שאלה: האם קולקורא זה מיועד לתמיכה בסדנאות או בקורסים לאמנים?

תשובה: לא.

17. שאלה: מה בדיוק המגבלה במקרה שניתנה תמיכה בשלוש שנים ברציפות באותו פרויקט?

תשובה: אם הפרויקט של המציע קיבל תמיכה בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017 ברציפות, לא יזכה הפרויקט למענק בשנת 2018 או בשנת 2019, למעט במקרים חריגים. אם הפרויקט של המציע קיבל תמיכה בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 ברציפות, לא יזכה הפרויקט למענק בשנת 2019 או בשנת 2020, למעט במקרים חריגים. המציע רשאי, לעומת זה, להגיש הצעה לגבי פרויקט אחר שלו.

18. שאלה: האם הפרויקט המוגש צריך לעמוד בכל הקריטריונים המצויינים בטופס הבקשה?

תשובה: הפרויקט צריך לעמוד בשני קריטריונים לפחות.